Pałac Prymasowski - strona główna

 
Strona główna > O Pałacu > Historia Pałacu

Historia Pałacu

Budowa Pałacu rozpoczęła się pod koniec XVI wieku z inicjatywy biskupa płockiego Wojciecha Baranowskiego. Gdy został prymasem przekazał ten Pałac kapitule gnieźnieńskiej w roku 1610. Zniszczony w latach najazdu szwedzkiego 1655-1660. Do jego odbudowy zatrudniono Józefa Fontanę. Po raz kolejny spustoszony przez Sasów, Wołochów i Kozaków w 1704. Odbudował go ze zniszczeń prymas Stanisław Szembek.

Do roku 1795 wnętrza pałacu pełniły funkcję mieszkań prymasów. W tym czasie był kilkakrotnie rozbudowywany. Pod koniec XVII wieku rozbudową Pałacu zajął się Tylman z Gameren. Natomiast w pierwszej połowie XVIII wieku przebudowano ten Pałac w stylu rokokowym na rezydencję prymasa Adama Ignacego Komorowskiego.

W latach 1777-1783 Antoni Kazimierz Ostrowski podjął generalną przebudowę Pałacu. Architektem za nią odpowiedzialnym był Efraim Szreger; ukończył ją Michał Jerzy Poniatowski w stylu klasycystycznym. Korpus główny został wtedy wzbogacony o skrzydła boczne z pawilonami, ryzalit korpusu zyskał zaś czterokolumnowe portyki. Architektami wnętrz Pałacu byli Jan Chrystian Kamsetzer i Szymon Bogumił Zug.

W XVIII wieku przeznaczony na różne cele. Mieściła się w nim Kamera Warszawska, Rejencja Pruska, Zarząd Warszawskiego Policmajstra, Komisja Rządowa Wojny, Szkoła Junkrów. Podczas dwudziestolecia międzywojennego było tu Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych.

Zniszczony podczas kampanii wrześniowej w 1939, odbudowany po wojnie. Przez wiele lat był oddziałem urzędu stanu cywilnego, gdzie były udzielane śluby cywilne.

Od 1999 roku w Pałacu Prymasowskim mieszczą się biura, a zabytkowe mury wykorzystywane są do celów konferencyjno-wystawienniczych.

drukuj

Pałac Prymasowski ul. Senatorska 13/15 00-075 Warszawa, tel. + 48 (22) 829 66 67, fax +48 (22) 829 66 09, e-mail: palac@zprsa.pl


Program Dziedzictwo kulturowe
priorytet 1 Ochrona zabytków
Remont dachu Pałacu Prymasowskiego dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego